Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 666
Item Mathias Zlotki ad minores terminos in proximo celebrandos erga Varpansz:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + Jaco varpanʃz
wýnowath gemu pandz
ʃcoth