Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 665
Item Hector de Wroblewo cum /San//diuogio Milinski iurabu/nt//:

Tako gemu pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco Wanczencz Obrziczʃki
necupil. vʃzitkich Jezor nabalczu
cuʃwey polouiczi. ...