Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 664
Item Margaretha de Rogozno ducit testes contra Jacussium Jaswinski: Nicolaus Ligoczski scoltetus de Curzanczino, Nicolaus Nenawisczski, iste est primus, Albertus Wolonowski, Dzerszek Dzedzmarowski, Dzerszek Wÿszoczski, Jaroslaus Gegodzinski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco matka mar
gorzacina zaplacila dzeʃandz
Grziwen gegi manʃzu poʃʃagu