Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 663
Item Anna Nicolai uxor heres de Lucowo ducit testes contra Femkam de Oczweka: primus Thomas de Strampino, iste legit literam resignatoriam super Goslina et Podussowo (!), Baran vicarius ecclesie Poznaniensis, iste eciam legit, Johannes Dzurka, Naslaw Kÿkowski, Swanszek Krzestcowski, Laurencius vicarius de Pnewi — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanta +
Ewangelia, Jaco liʃt wʃdawni
cz(o)ʃz Janowi lukowʃkemu wʃda
na Goʃlina y Boduʃʃowo teneʃmi
cztli yten liʃt ʃprawne wÿʃzedl.
... Jacoʃmi vidzeli y ʃliʃzeli kedi
czczon y ʃprawne wýʃzedl.