Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 662
Item Zophia ducit testes contra Kelczonem de Przeborowo: primus Staszek Przeborowski, Laurencius Petri filius de Bodzeporowo, Chwal de Wÿszocicze, Jactor de Jactorouicze, Dobyeslaus Witcowski, Lubecz de Lubouicze — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Zophia dala
trzidzeʃczi Grziwen nadzelniczø
Joʃziÿaʃzewi nadzedzine loʃcunu