Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 661
Item Wincencius Slopanowski ducit testes contra Laurencium kmethonem: primus Swanszek Krzestcowski, Dobrogostius de Slawno, Leonardus Slawenski, Wlodak Slawenski, Krziwosand de Slawno — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco minøla trzi
lata tim rokom placzena anigo nigdi neupominal