Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 660
Item Boguszka Lanszka ducit testes: Sandiuogius plebanus in Sÿracowo, Pÿlatus plebanus in Bÿesdrowsko, Thomas Lanszeczski, Dobÿeslaus Rosbithski, Wincencins Obrziczski, Johannes Malochrzipski — Rota:

Jaco to ʃwatczø Jaco tÿ
kobÿli czʃo micolaÿewi
dzeczi zalowali one
naboguʃzka tÿ bili cuponi
zapoʃʃpolite penaødze
ÿeʃt gich czanʃcz pomarlo zaÿch oczcza pogich oczczu
ÿnigedna neoʃtala