Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 656
Item Stephanus Wÿ[l]kowski ducit testes contra Johannem Wÿlkowski: primus Derslaus Swancinski, iste fuit iudex huius cause, item secundus Ludgerius Welzinski, Nicolus Przeborowski, Thoma Stoszcouicz, Wincencius Slopanowski, Petrus Kÿkowski. Iudex iurabit in hec verba:

Tako gemu pomozi bog yʃwanti +
Jacom bil naʃʃandze. otʃczepana
Wilkowʃkego a Janowø ʃtronø
rzeczʃʃzø nedokonala aprzeto gim
daleʃm dopoznana doʃʃandu. ... Jacoʃmmi przitem bili