Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 654
Item Jactor Dzmachowski ducit testes contra Petrum, Martinum et Przibconem: primus Wlossinowski, Chwal Gorzewski, Nadbor Nadborowski, Wincencius Popowski, Nicolaus Bÿelawski, Szemantha Gorzewski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco pan Jactor nepo
wʃczangnøl. zitha napolu potrowi
Marcinowi Przibcowi ani go dal.
naÿnaø dzedziną weʃcz.