Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 653
Item Martinus Palanczski ducit testes contra Thomislawam condam de Dambrowa: primus Gnewomirus de Maiori Dambrowa, Potrek Czeselski, Gnewomirus Rosnowski, Johannes Chomanczski, Mathias Sandzinski, Martinus Czeradzski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Thomiʃlawa
nenagabala Marcina ʃwego brata
podluk ʃemʃkego prawa aʃze trzi
lata minøla opoʃʃak