Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 65
Johannes Lanczkÿ ducit testes contra Grziwka Judeam: item Trzebeslaus, item Nicolaus Rapoczinskÿ, item Bodzantha de Gosczichowa. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco Jan daual grziwcze ÿʃczinø wten czaʃ
kedi lichwa otpuʃczona