Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 649
Item Nicolaus Werzeniczski ducit testes contra Swanthopelkonem Garbowski: primus Mroczko subiudex, Martinus Zwanowski gladifer Poznaniensis — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + Jaco to ʃwatczø
Jaco Micolay nekazal ʃwim
ludzem otbronidz Coni Gar
bowskego ludzem.