Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 647
Item Simislaus ducit testes contra Adam de Gowarzewo: primus Johannes Golinski, Janussius Lagewniczski hii fuerunt circa factum, Wittus de Soco/lniki//, Wincencius de Stawini, Bogusla/us de// Sekirki, Woÿtek Sokolniczski — Rota Isti duo iurabunt:

Tako gim pomozi
bog y ʃwanti + Jaco Smiʃlaw.
ʃlal. naʃz do adama yʃzbÿ ÿego
kmeczø wrodczil. ...
Jaco to ʃwatczø yʃze Jan neuczinil.
nýÿedney prawiʃni Smiʃlaowi
anigo ʃpuʃcil. Smiʃlaw.