Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 646
Item domina Baldama de Sborowo ducit testes contra Machnam vlodarii de Tarnowo: Andreas Grunski, Wincencius Rczelinski, Sÿmon Jaroslawski, Wlodak Dambrowski, Gnewomir Dambrowski, Staszek Roy (?) Dupewski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwati
+ Jaco to ʃwatczø czʃo pani Sborowʃka wranczila ʃwey
rankomeye przecziff Mach
ne Starnowa toge wÿpra
wila podluk yednaczʃkego
ʃkazana