Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 645
Item dominus Dobrogostius de Szamotuli ducit testes contra Bodzantham de Brodzeszewo: primus Nicolaus Zidowski, iste sic iurabit:

Tako gemu
pomozi bog y ʃwanti + Jacoʃm
ʃmowil. rok. medzi panem Do
brogostem amedzi Bodzanthø
Brodzeʃewʃkim wʃʃobothø pogrom
niczach pottim rancoyemʃtewem
Jacoʃz Bodzantha przod râczil
...