Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 644
Item Johannes de Pnewi ducit t/estes contra// Petrassium de Chelm: Primus Johannes /de// Daszeuicze, Przeczslaus Szigmu/nt// de Wschechcze, Johannes de Worowo, Welislaus de Gwasdowo, Johannes de Czepuri, dominus Johannes Orzel — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø czʃo zalowal.
Potr Chelmʃki naÿana ynayego
matkø abÿ yego oczecz mayøcz
gÿ wopekanu pobral mu czinʃmi
ʃrzebrem y gÿmenem menim Jaco
dweʃcze Grziwen oto go nenaga
bal. zemʃkim prawem Jaco gÿ
ʃpuʃczil. zopekana alÿʃz trzi lata
minøla