Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 641
Item Martinus Palanczski ducit testes contra Thomislawam, duos arbitros videlicet Andream Crupkam et Wÿrzbantam de Wÿr, ceteros in testimonium: Stanislaus Odogeuicz /... //zkowski, Miroszek Neproszew/ski//, Nicolaus Chomanczski, Jacussius de Radwancowo. Primi arbitri iurabunt:

Tako nam pomozi bog
yʃwanti + Jacoʃmi wÿednali
Thomiʃlawø ʃzmarczinem opancz
nacze krziwen yzawath me
dzi ginný zalozili ...