Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 639
Item Gÿwan, Derslaus, Przibislaus et Nicolaus Soboczsczi ducunt testes contra Gÿwanum Caminski: primus Maszko Zelantkowski, Dobrogostius Bÿtkowski, Stanislaus Lubiczski, Jacussius Stopirka, Borislaus Streszinski, Nicolaus Cowalewski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø, czʃzo zalowal.
pan Gÿwan nagÿwana Sobocz
ʃkego [y yeg] ynaÿego [pra]braczø
otrzeczø czanʃcz Soboti yz ʃlotko
wa bi to meli wzaʃtawi to ʃø
witrzimali trzidzeʃczi lath y trzi
ʃpokogem anikthi(c)h nenagabal.
ʃzemʃkim prawem