Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 638
Item Stephanus de Wilkowo d/ucit testes// contra Nicolaum ibidem: primus Msczi/gnew// de Sandzino, Wincencius de Grod/...// presentes, Nicolaus Przeborowski, Abraham Welzinski, Stanislaus Lubiczski, Sandiuogius Kniszinski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco przitem bili. yʃz micolaÿ[ewi]
newidzelil. Scepanowi polouicze.
Wilkowa ʃpelna Jaco ʃtaroʃczin liʃth
mowi. ...