Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 21 Numer roty: 635
Item Gnewomirus Krzestcowski ducit testes contra Albertum de Krzestcouicze: primus Przesdref Krzestcowski, Jacobus Bÿtinski, Bodzantha Bÿtinski, Petrus Petrzski, Martinus Bogusziczski — Rota:

Taco gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco czʃo
Woczech zalowal. nagnewomira
olanka ta neyeʃt dzelona