Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 632
Item Johannes Krzestowski debet ducere testes sex iuxta consuetudinem terre contra Bodzantam de Mlodawsko — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Jan
ne pozekl. niyednego dzlowe
ka