Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 630
Item Stanislaus Lubiczski ducit testes contra Nicolaum Droszinski: primus Wszegnew olim Sadowski, Stanislaus Slappa Dambrowski, Mikossius Vitcowski, Maszko Vitcowski, Sandiuogius Kniszinski, Adam Velzinski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Stani
ʃlaw mal. Smowø Smicolaÿem
dawacz trzeczinø [wprzetoczne]
Sprzetoczna