Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 627
Item Wÿrzbantha de Vÿr ducit testes contra Johannem kmethonem de Krziszewniki: primus Zegotha de Czeracz, Albertus de Czeracz filius Zegothe, Jacussius Neproszewski, Johannes Mossinski, Stephanus Mrowinski, Jaszek Dupewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Wÿrzban
tha trzimal Szoltiʃtwo Wÿru
podluk Szemʃkego prawa
trzi lata [a nit] aniktgo prawe(m)
ne nagabal.