Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 624
Item dominus Szimco Kaczcowski iurabit contra Martinum Vangerski — Rota:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + Jaco Marcin yachal. namø dzedzinø ʃtako dobrim
Jaco ʃam. aʃtrecim podleʃzim
yʃzabil. mego dczloweka yodÿego ranku go ʃdraczø