Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 623
Item Nicolaus de Krzestcouice ducit testes contra Staszconem kmethonem de ibidem: primus Nicolaus Stopirka, Derslaus Swancinski, Mikossius de Rosczegneuicze, Passzek Szarokozelski, Petrassius Witcowski, Przeczslaus Neninski — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + Jaco to ʃwat
czø Jaco Mikolay neucradl. Cona Staʃzcowi Jaco
trzi krziwni ani tego vztka ma.