Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 622
Item Szegotha Czeraczski sic iurabit contra Martinum de ibidem:

Tako gemu
pomozi bog yʃwanti +
Jaco Marcin dzenø ÿ
nocznø rzeczø vczinilmi
ʃzcodi Jaco trzi krziwni
ʃwim dobitkem