Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 621
Item Betka de Tuczamp sic iurabit contra Bodzantham Orzelski — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwan(ti)
+ Jaco gÿ Bodzantha wranczil.
wedwadzeʃcza krziwen dogego
Sinouicze y doÿego ʃzancza yʃzak
Spanczinacze wiplaczil apanczi
nezaplaczil.