Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 620
Item Swanthoslaus Gorski ducit testes contra Janussium Krziszewuiczskemu: primus Przeduogius plebanus de Gora, Swanthoslaus Gÿloweczski, Petrassius Gÿloweczski, hii fuerunt circa factum, Blizborius Chalawski, Johannes Potrowski, Albertus Gronski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ Jaco naʃz Swanthoʃlaw ʃlal.
do Januʃza. bÿ ʃwe penandze
bral, aÿego zaʃtawø ʃpucil.
a
on gich bracz nechczal, awtem
yego zapuʃt. vÿrambil.