Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 619
Item Johannes de Pnewi ducit testes contra dominos Troÿanum Raczkowski, Nemerzam Luboszki: primus Johannes Daszewski, Johannes Czepurski, Wincencius Meczewski, Swanthoslaus Sczitniczski, Swantopelk Garbowski, Andreas Nowoweski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Jan trzi
mal. mlin Olʃzewka podluk.
ʃzemʃkego obÿczaÿa