Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 615
Item dominus Nicolaus iudex iurabit in hec verba contra dominos capitulum Gnezne — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwâti
+ Jacom neranczil za trzi Tyʃancze krziwen Capitule Gneʃdzenʃkey
Swim ʃtriÿem poʃpolitø ranka