Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 613
Item Derslaus de Wanczkouice debet adducere duos suos fratres sui sangwinis ipsius clenodii Drogoòlawicz infra sex septimanas et alias iuxta consuetudinem terre, qui sic iurabunt:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
Jaco Dzerʃzek geʃt naʃz Brath
naʃze krrewe y ʃczitu ÿ clenotu
Drogoʃlawicz