Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 612
Item Clara relicta Wlodzimiri in Granowo ducit testes contra Michaelem et Olbrachtonem de Tworcowo: primus Albertus Cuczinski, Nicolaus de ibidem, Petrus de ibidem, Nicolaus Zimlinski, Nicolaus Wlostowski, Johannes Potrzewski — Rota:

Taco gim pomozi bog yʃwan(ti)
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Clara
ʃwim ʃinem neprzedala
ʃwey maczerziʃnÿ wtoworco
we alye ʃtoÿ wetrzidzeʃczi
krziwen wzaʃtawe