Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 61
Trzebeslaus ducit testes contra Andream de Pascowo: item Jura de Choÿnicza, item Nicolaus de Rapoczino, item Nicolaus de Koslowo, item Secslaus de Sekirka, item Thoma de Wenczkouicze, item Nicolaus Sczeboth. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco przibiʃlaw otdzelil grzimka pirzw<...>
niʃz ten lud poueʃzil