Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 608
Nota testes, quos ducit dominus Dobrogostius de Szamotuli contra Jacobum de Bÿtin: primus Thomislaus Przeczslawski, Jaroslaus Przeczslawski, Sekÿrka Strzeszinski, Sbilutus Streszinski, Mikossius Witcowski, Petrus Witcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ ocz mi dal Jacub winø oran
coÿemʃtewo wtemÿeʃmu praw