Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1407 Pisarz: 21 Numer roty: 606
Item reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Albertus episcopus Poznaniensis contra plebanum de Scoroszewo pro fertonibus in ibidem: primus testis Martinus plebanus de Dupin, secundus Paulus plebanus in Gostin, tercius Bodzantha plebanus in Domachowo, quartus Jacobus plebanus in Smolicze, quintus Clemens plebanus in Gorka, sextus Gregorius plebanus in Radomiczsko — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanta
Evangelia, Jaco to ʃwatczø Jaco
werdunki wʃcoroʃzewe neprzi
ʃluchali ani przidani tamo cu
caple ot czterdzeʃczi lath ale przi
ʃluchayø cuʃtolu Býʃcupemu