Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 605
/...// dominus Mathias presbiter ad Sanctum Adalbertum vicarius, Nicolaus Wczel vicarius ecclesie Poznaniensis, Potrek Choyniczski, Gÿwanus Soboczski, Wlodak Dambrowski, Jaszek Dubewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jʃze Przetoczno
bilo Bodzaciney [babi] babi, a
Macz Bodzancina dalay (ø) ʃwey
dzewcze zaczanʃcz.