Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 604
Item Petrassius Bÿtinski ducit testes contra Petrassium Wilk: primus Przesdref, Staszek Roÿek, Gnewomir Grodziczski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Potraʃʃz
nebil pomocznikem u wilkowego
Czloweka anigo pomagal. lapacz
gwaltem wedwunacze czleweka
nadobrowoleney drodze