Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 601
Item Mikossius Sczebot ducit testes contra Nicolaum kmethonem de Krziszcouice: primus Mscigneuius de Mescziska, Johannes Dzurka, Naslaw Kÿkowski, Gregorius de Velzino, Nicolaus Cozel de Besdrowo, Mroczko Caczlinski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Mi
koʃz Sczebot newʃzanl. Mico
lagewi trzech krziwen y panczi
nacze ʃcoth przeʃbrawa anitego
vzitka mal.