Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 600
Item Boguslawa Sczitniczska ducit testes contra Heduigim de Bnino: Johannes Curopatniczski, Potrek Sczitniczski, Przibak subdapifer hii fuerunt circa factum, Johannes Daszewski, Nicolaus Poclatka, Johannes Potrowski — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃw<...>ti
+ Jaco przitem bili, kedi
dwa brati Hedwiʃzini ka
ʃali wʃøndz. p<...>nadze Sczit
niczʃkim czʃ<...> <...>la zaʃta
wø ÿlataw <...>imala
podluk Szem<...> <...>rawa
tey ʃzaʃtawi