Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 599
Item domina Lutka Wÿdzerzewska ducit testes contra Stanislaum suum filiastrum: primus Johannes Potrowski, Bodzantha Comorniczski, Paszek Bÿlinski, Mirosla/us// Sekireczski, Woÿtek Soko/lnicz//ski, Martinus Wolonowsk/i// — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco lutka
swoy poʃak. ... poloʃila nazambki