Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 598
Item Petrassius et Helena heredes de Kÿÿancino ducunt testes contra dominam Margaretham de Bnino et Thomislawam: primus Petrassius Vitcowski, Mikossius de Vitcowski, Derslaus Rosczegnewski, Nemorza Othorowski, Naslaw de Kÿkowo, Nicolaus Przeborowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ Jaco to ʃwatczø. Jaco Potraʃʃz
y Helena nema vʃzitka tich
penandzi ʃta krziwen czʃo
ge wnoʃla gich matka ʃwe
macze<...>iʃni wkÿyanczino