Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 597
Item Hinczka Scapa ducit testes contra Niczkonem Vnrow: primus Andreas Gronski, Woyslaus Dambrowski, Petrus Petrzski, Kelcz Petr/z//ski, Andreas Stok, Petrassius G/...// — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Hÿnczka ne
gonil. Niczka potzacladem dwu
stu krziwen Jaco pan Staroʃt<...>
vloʃzil.