Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 592
Item Petrassius Camenewski ducit testes contra Heduigim suam sororem: Jacussius Rogalinski, Janussius Olziczski hii fuerunt circa factum, Johannes Curopatniczski, Raczko de Taczali, Stanislaus Skrzineczski, Dobrogostius Crzineczski — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwanti
+ ÿaco przitem bili, Jaco Jariʃz
dal. dzeʃancz krziwen ʃwey
ʃinowiczi, ÿʃzbi potraʃʃa ne
mala gabacz poÿego ʃziwocze