Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 59
Jaroslaus Mroczkowsky ducit testes contra Thomam: item Wlost de Szchalczino, item Jaszek ibidem Otmar, item Bodzek Grodzeczkÿ, item Boguslaus Mroczkowsky, item Theodricus ibidem, item Jaszek ibidem. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco thomiʃlaw virambil gaý Jaroʃlaoui ʃzacrolewo
coronowana naprzetʃlawÿ