Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 589
Item Johannes Granowski ducit testes contra dominum capitaneum: primus Martinus Gogolewski, Marcussius Paszirzbiczski, Pech Choÿenski, Pechno Colenski, Szamoborius de Prochi, Petrus de Zadori — Rota:

Tako gim [pozi] pomozi bog y ʃwanti + Jaco to ʃwatczø
yʃze Jan Granowski necho
wal. zlodzeyew wʃzem
grodze napudliʃzcowe ani
tego vzitka mal.