Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 588
Item dominus Dobrogostius de Szamotuli iurabit contra Mikossium Sczebot Pozarowski, Benaconem Sÿracowski, Wincencium Obrziczski — Rota:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + Jaco Orlik po
dluk. zapiʃʃu naten dzen
nechczal. yego Oczu prawa
dzirpecz