Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 587
Item Stanislaus Lubiczski ducit testes contra Potrkonem Kÿkowsk: primus Wlodak Dambrowski, Gnewomirus Dambrowski, Swanszek Nosilinski, Wzegnew Sadowski, Sandiuogius Gniszinski, Nicolaus Stopirczicz — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti + iaco
to ʃwatczø yaco ʃtaʃzek lubiczʃki mal.
Smowø Spotrkem kÿcowʃkim, czʃʃo
bi[ch] podÿøl. oto ʃcodÿ. tø ʃcoda mal.
ʃemnø napoli czipercze, yaco cztirdze
ʃczi, krziwen