Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 586
Item Stanislaus Borzuÿewski iurabit contra abbatem de Wangrowecz:

Tako g[emu](im) pomozi bog yʃwati +
ÿaco nezaplaczil. Obat ʃtirzech
krziwen ... mne ani
mey. ʃzene tich. czoʃzo nine nan zalo
wal.