Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 585
Item Mathias Neninski ducit testes contra eundem Johannem: primus Masz Vitcowski, Nicolaus Soboczski Lubecz, Jaszek Drogoczinski, Mala Golenczewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti +
iaco to ʃwatczø ÿaco czʃo vcradzoni
Sedm krziwen yʃidm groʃʃew.
Janowi timu [wʃzanti] nenoʃzoni
Domaczeÿa Wdom ani tego vʃzitka
ma