Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 584
Item idem ducit testes contra eundem: primus Nicolaus Witcowski, Przibislaus Soboczski, Nicolaus Sobodzski, Nemsczon de Studzenecz, Gnewomirus Krzestcowski, Dobeslaus Malochrzipski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ iaco to ʃwatczø ÿaco czʃo
Janowi pocradzoni rambi
týchi neneʃzoni domaczeÿ
wdom ani tego vzitka ma